اهمیت روابط پدر و فرزند

اهمیت روابط پدر و فرزند

اهمیت روابط پدر و فرزند

این اندازه که در مقالات، سایتها و آموزش ها به رابطه مادر و کودک پرداخته شده، به اهمیت روابط پدر و فرزند توجهی نشده است.

در حالی که انتظار می رود پدران فرزندان خردسال از خود بپرسند:

چه فعالیت هایی برای پیوند عاطفی با فرزند من مناسب است، و چه زمانی باید این فعالیت ها انجام شود ؟

اهمیت رابطه ی پدر و فرزند در رشد و تربیت کودک

مطالعه هایی توسط جفری براون انجام شده که در مجله روانشناسی خانواده منتشرشده‌است،

نشان می‌دهد که پدرانی که تصمیم می‌گیرند با فرزندانشان در روزهای غیر کاری وقت بگذرانند، روابط و دلبستگی بهتری بین خود و فرزندان ایجاد می کنند.

براون، دستیار پروفسور کالج خانواده بر این باور است:

 “پدرانی که انتخاب می‌کنند که وقت خود را در روز غیر کاریِ خود صرف فرزندان کنند در حال تقویت بهترین روابط هستند،

زیرا به نظر می رسد از طریق بازی فعالیت‌هایی را دنبال می‌کنند که کودک محور است

و این وضعیت  بهترین پیش‌بینی‌کننده رابطه خوب پدر و فرزند می باشد.”

پدران وقت بیشتری برای کودکان صرف کنند.

با این حال , پدرانی که زمان مناسبی را صرف کمک به کار‌های مربوط به مراقبت از کودک می‌کنند، بهترین روابط را با فرزندانشان دارند؛

و پدرانی که به بازی با فرزندان وقت بیشتری می گذرانند، رابطه نزدیکتری با آن‌ها تجربه می کنند.

بنا به گفته براون، در دوران کودکی ، رایج‌ترین شیوه مفهوم‌سازی رابطه والد – کودک رابطه ی دلبستگی است.

کودکان یک ارتباط عاطفی با مراقبان خود ایجاد می‌کنند

که از طریق حفظ امنیت و تامین آسایش توسط والدین،

و به سبب مدل‌سازی نحوه کار این روابط، هدف و فرصتی برای رشد و تربیت مناسب ایجاد می شود.

اهمیت روابط پدر و فرزند

پژوهشهای مبتنی بر روابط والد-کودک

دهه ها پژوهش مبتنی بر روابط والد- کودک بیشتر بر امنیت پیوند مادر – کودک متمرکز بوده است،

اما تحقیقات کمتری در رابطه با رابطه پدر و فرزند

و این که چگونه یک رابطه دلبستگی ایمن بین پدران و فرزندان شکل می‌گیرد، متمرکز بوده است.

اما دراین مطالعه ی جدید، براون و همکارانش با ۸۰ فرزند پسر در زمانی که حدود ۳ سال سن داشتند ، کار می‌کردند .

این تیم مصاحبه‌ها و تعامل پدر و فرزند را در خانه از طریق ویدئوی ضبط کردند که مورد ارزیابی قرار گرفت

و امتیاز مربوط به امنیت وابستگی را تعیین کرد .

“ما سعی داریم ارتباط بین زندگی کاری و زندگی خانوادگی و نحوه نقش پدران را بفهمیم . براون می گوید :

“روشن است که بخشهای مختلفی از فرصتهای خانوادگی وجود دارند. “

تکیه زیاد بر بازی در طی روزه‌های کاری، زمانی که فرزندتان به شما برای ارتاط نیاز دارد، می‌تواند مشکل‌ساز باشد.

اما وقتی تاکید شود که حتما زمانی برای ارتباط در نظر گرفته شود، بازی مهم‌ترین روش و بهترین شیوه ارتباطی خواهد بود.

“در نهایت مشاهده شده، پدرانی که رفتارهای فرزندپروری متفاوتی دارند و حاضرند خود را متناسب با خواسته‌ها و شرایط  روزمره تنظیم می‌کنند

روابط بهتر و کیفیت دلبستگی این رابطه را با فرزندان خود تقویت می کنند.

 

منبع:

www.sciencedaily.com