شرایط و ضوابط

شرایط و ضوابط فروشگاه اینترنتی ما به شرح زیر میباشد :

خریدار مسئول ارائه اطلاعات صحیح (نام، نام خانوادگی، شماره تماس و ایمیل) می باشد و هرگونه خسارات ناشی از ارائه اطلاعات نامعتبر به عهده خود مشتری خواهد بود .

روش حمل کالای خریداری شده از فروشگاه برای استان تهران :

  • روش حمل کالای خریداری شده از فروشگاه برای شهر تهران پیک موتوری است و مبلغ آن 20 هزار تومان می باشد و ضمنا وزن محموله می بایست کمتر از 25 کیلوگرم باشد. روش حمل کالای خریداری شده از فروشگاه برای شهرهای دیگر استان تهران پست پیشتاز است و ضمنا وزن محموله می بایست کمتر از 30 کیلوگرم باشد.

روش حمل کالای خریداری شده از فروشگاه برای شهرستانها :

  • روش حمل کالای خریداری شده از فروشگاه برای شهرستانها پست پیشتاز است و ضمنا وزن محموله می بایست کمتر از 30 کیلوگرم باشد.

برای سفارشات با وزن بیشتر از حد مجاز فوق الذکر ، می بایست با فروشگاه تماس حاصل گردد.

برای سفارشات با مبلغ 500 هزار تومان و بیشتر حمل و نقل رایگان اراِئه می گردد.

ارسال سفارشات استان تهران تا 36 ساعت پس از ثبت سفارش و برای شهرستان 4 تا 7 روز کاری پس از ثبت سفارش میباشد.