خانواده

پنج روش برای پایان دادن به دعوای زناشویی

پنج روش برای پایان دادن به دعوای زناشویی

پنج روش برای پایان دادن به دعوای زناشویی دعوا با همسر، ناخوشایند ترین قسمت رابطه است و ما آرزو می کنیم هیچ وقت اتفاق نیفتند با این حال پنج روش برای پایان دادن به دعوای زناشویی پیشنهاد می دهیم. در حین دعوا چه اتفاقی می افتد؟ صدا بالا می رود، نفر مقابل را متهم می […]

پنج روش برای پایان دادن به دعوای زناشویی بیشتر بخوانید »

فایل صوتی راهنمای همسران

فایل صوتی راهنمای همسران

فایل صوتی راهنمای همسران فایل صوتی راهنمای همسران که لینک آن در انتهای این بحث گذاشته شده را حتما گوش دهید. این روزها آنقدر تصمیم گیری درباره زندگی و مدیریت روابط همسران سخت شده که گاهی احساس می کنیم مدیریت زندگی زناشویی مثل صفحه شطرنجی شده که به هر حرکت مهره ها(اتخاذ تصمیمها) باید دقت

فایل صوتی راهنمای همسران بیشتر بخوانید »

وابستگی و استقلال همسران

وابستگی و استقلال همسران

وابستگی و استقلال همسران موضوع وابستگی و استقلال همسران در سلامت کانون خانواده و روابط زناشویی بسیار مهم است. چرا که این روزها بیشترین علت مشاجره ها بر سر وابستگی به خانواده است. خانواده یک نظام اجتماعی طبیعی است که دست کم سه نسل را در بر می گیرد. نحوه عمل آن- یعنی، روشهای ایجاد

وابستگی و استقلال همسران بیشتر بخوانید »

خانواده سالم

خانواده سالم

خانواده سالم ویژگی تمامی خانواده ها از جمله یک خانواده سالم عبارت است از محبت، وفاداری و تداوم عضویت. همین ویژگیهاست که آن را از سایر نظامهای اجتماعی متمایز می سازد. حتی هنگامی که این ویژگیها مورد چالش قرار می گیرد، مثل زمانی که بحران خانوادگی پیش می آید معمولا باز هم خانواده در برابر

خانواده سالم بیشتر بخوانید »

خیانت همسران

خیانت همسران

خیانت همسران خیانت همسران از سه دیدگاه قابل بررسی است؛ دیدگاه اول شکسته شدن انحصار رابطه جنسی؛ دیدگاه دوم، روابط عاطفی با شخص سوم و بلاخره دیدگاه سوم، روابط آنلاین؛ رابطه جنسی از دیدگاه اول، خیانت همسران وقتی اتفاق می افتد که زن یا مرد مخفیانه قرارداد انحصار رابطه ی جنسی را نقض کنند. اصل

خیانت همسران بیشتر بخوانید »