چرا بعضیها غمخوار دیگران می شوند؟

چرا بعضیها غمخوار دیگران می شوند؟

چرا بعضیها غمخوار دیگران می شوند؟

چرا بعضیها غمخوار دیگران می شوند؟ 

در اینجا صحبت از یک همدلی و همدردی عادی با دیگران نیست؛

چرا که این همدلی و همدردی، “درک دیگری” است

و برای رشد عاطفی خودمان، برای حمایت عاطفی از دیگران و برای تقویت ارتباط بین فردی لازم است.

در این مقاله صحبت از یک واکنش رفتاری و عاطفی است که عضوی از خانواده نسبت به عضوی دیگر و یا سایر اعضای خانواده بر عهده می گیرد.

معمولا این نقش حاصل نوعی تربیت است.

در خانواده ای که افراد بزرگتر مثل والدین، حرف خود را در نقش زناشویی یا مدیریت خانواده نمی زنند و به نوعی به یکی از بچه ها انتقال می دهند.

با نشان دادن جایگاه ضعیف خود در خانواده به هر شکلی فرزند دیگر تحریک می شود در صدد غمخواری بر بیاید.

مثلا پدر به دلیل نداشتن نقش مدیریتی در مساله مالی خانواده یا هر علت دیگر به نوعی نشان می دهد برای خریدهای ضروری خودش پول ندارد و از یکی از فرزندها می گیرد.

فرزند غمخوار پدر می شود، سرزنشگر مادر و نصیحت کننده و راهنمای دیگر اعضای خانواده بار می آید.

چرا چون یاد گرفته غم دیگران را داشته باشد.

حقارت دیگران را ببیند و غصه بخورد.

دیگران را سرزنش کند.

اما، مشکل اینجاست که هیچ وقت برای خودش زندگی نمی کند.

توصیه مشاور خانواده

در کلینیک مشاوره میرموسوی ، مشاور خانواده چه توصیه ای دارد؟

توصیه می کند راه برون رفت از این بحران، در ابتدا برگزاری جلسه زوج درمانی با همسران در این خانواده هاست.

یا جلسه مشاوره خانواده با اعضایی که نمی توانند به هر علت نیاز خود را مطرح کنند،

توانایی مدیریت را مثلا در مساله مالی، به عهده بگیرند.

یا اگر بر عهده دارند، عاملی که باعث اجرای نادرست این نقش شده بررسی و برطرف شود.

سپس باید روی عضوی که غمخوار دیگری است کار شود.

زیرا اگر با این نقش رها شود حتی مشاور خانواده اگر روی همسران کار کرده باشد ممکن است عضوِ غمخوار به رویه خودش ادامه دهد.

و از طریق ادامه دادن نقشش، احیا کننده مشکلات قبلی باشد که توسط مشاور خانواده برطرف شده.

و از طرفی همسران یا کسانی که به استقلال و مدیریت و رفع تعارض رسیده اند،باید مراقب تغییر خود باشند.

در صورتی که عضو غمخوار نقش خود را گاهاً اجرا می کند پاسخ مناسبی به او بدهند و یادآور شوند که نگران نباشد و آنها می توانند از پس این موضوع بر بیایند.

نکته مهم

تغییر، راحت نیست و ممکن است کسی نقش جدید را به راحتی نپذیرد و یا زمان ببرد به نقش جدیدش عادت کند.

پس خانواده هم باید حوصله کند و به همکاری خود با مشاور خانواده ادامه دهد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *