مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره پیش از ازدواج

طی چند سال اخیر، به دنبال مراجعه های مکرر برای مشاوره پیش از ازدواج ، تغییراتی را در فرایند آموزش و مشاوره ایجاد کردیم.

ضرورت ایجاد این تغییر، تنوع مشکلات همسران بوده است به خصوص در سالهای نخست زندگی مشترک؛

عمده ترین این مشکلات:

  1. عدم شناخت کافی همسران از یکدیگر، خلق و خو و خصوصیات هم
  2. ضعف در مهارتهای ارتباطی و کنترل هیجان
  3. مشکلات خانواده همسران
  4. تغییر روابط، هیجان و عشق پس از فرزنددار شدن

 

مشاوره پیش از ازدواج

آمار بالای طلاق و ناسازگاری های زناشویی، غالبا به دلیل مشکلات فوق است.

در نتیجه رویکرد تجربی و آموزشی را برای پیشگیری یا کاستن از مشکلات بعدی انتخاب کردیم.

ضمن اینکه معتقدیم زن و مرد هر یک می بایست به توانایها و ضعف های خود در زمینه ی روابط با همسر و مدیریت خانواده واقف باشد.

اینکه بیان می شود ما هر دو عاقل و بالغیم، نیازی به مشاوره نداریم، صرفا از یک دیدگاه بسیار ساده لوحانه ناشی می شود.

شخصی که چنین دیدگاهی را بیان می کند بد نیست به این سوال پاسخ دهد که:

وقتی از هر 10 نفر 6 نفر طلاق می گیرند

و سه نفر با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کنند،

آیا چنین شخصی خود را به جرات و با اطمینان جز دو نفر باقی مانده می داند که در مدیریت زندگی توانایی لازم را دارند!؟

مشاوره ازدواج و تشکیل خانواده

شاید خواننده بگوید این جلسه ها به پس از ازدواج مربوط می شود و چه ربطی به پیش از ازدواج دارد؟

درست است.

اگر به فرایند جلسه ها در اینفوگرافی  نگاهی بیندازید

متوجه می شوید که پس از مصاحبه و جلسه نخست،

به بررسی شخصیت از طریق جلسه های آزمون و تحلیل نیمرخ شخصیت پرداخته می شود.

اطلاعات به دست آمده کمک می کند میزان تشابه و تفاوت افراد و احتمال وجود ریسک در زمینه مشکلات بعدی برآورد شود.

اینفوگرافی جلسه های مشاوره پیش از ازدواج در تصویر فوق فرایند کاملی را از شرح جلسه ها تا دستیابی به هدف نشان می دهد.

و بیانگر نحوه کار و آموزش این کلینیک در زمینه ی سنجش شخصیت، آمادگی پیش از ازدواج و پس از آن است.

بسته آموزشی مشاوره ازدواج

بسته آموزشی مشاوره ازدواج که تصاویر آن در مطالب قدیمی تر سایت هست در پایان دوره به مراجعان اهدا می شود؛

این مجموعه به مدیریت روابط و مهارتهای کنترل هیجان و پیشگیری از بحث و مشاجره می پردازد.

تمام تلاش این کلینیک در طول سالهای اخیر همواره این بوده که بتواند آموزش کاملی را برای مراجعان ارائه نماید.