حقایقی جالب درباره عزت نفس

حقایقی جالب درباره عزت نفس

حقایقی جالب درباره عزت نفس

روانشناسان به عزت نفس و نحوه پیدایش و استقرار آن خیلی علاقه داشته اند و به حقایقی جالب درباره عزت نفس دست یافته اند. حقایقی که ممکن است کمتر شنیده باشیم.

شاید این حقایق به دنبال سوالهای زیر بدست آمده باشد.

عزت نفس، نوسانات روزانه دارد یا ثابت است؟

پژوهش ها نشان می دهد که عزت نفس حداقل ثبات ماهانه و گاهی بیشتر دارد.

اما در گذارهای زندگی(مثلا گذار از دبیرستان به دانشگاه یا از دانسگاه به کار) و در برخی وقایع زندگی مثل بیکار شدن یا پیدا کردن کار تا تبحر در کار تغییر می کند.

در پژوهشی معلوم شد عزت نفس در کودکی زیاد است، در نوجوانی کم می شود و در بزرگسالی زیاد می شود.

تا اواخر بزرگسالی که مجددا افت پیدا می کند.

طبق این مطالعه ها، عزت نفس مردها در بخش عمده ای از زندگی شان بیش از عزت نفس زنهاست.

عزت نفس دختران نوجوان هم در نوجوانی بیش از عزت نفس پسرها افت می کند.

عزت نفس یک ارزیابی کلی است یا از خودارزیابی های مختلف تشکیل شده است؟

آیا مردم را باید دارای عزت نفس زیاد یا کم بدانیم یا بگوییم در فلان حوزه زندگی عزت نفس کم یا زیادی دارند.

مثلا بگوییم عزت نفس تحصیلی زیاد و عزت نفس اجتماعی کمی دارند؟

در حال حاضر نظر بر این است که اگر چه مردم عزت نفس کلی دارند ولی عزت نفس شان در برخی حوزه ها متغیر است.

عزت نفس نداشتن، چه تاثیری بر توان آدمها در کنار آمدن با الزامات زندگی می گذارد؟

پژوهش ها نشان داده اند که عزت نفس کم با افسردگی رابطه دارد.

در بحث رابطه ی عزت نفس با افسردگی، نرسیدن به معیارهای شخصی، موضوع مهمی است.

عزت نفس زیاد، هزینه هم دارد؟

در کتاب های خودیاری، راه و رسم دست یافتن به عزت نفس زیاد آموزش داده شده، باز این منطقی است.

چرا که در سمتی دیگر، بلندگوهای “روانشناس نماها” مشغول به کارند- که با مدارک غیر مرتبط تحصیلی مثل مهندس فلانی، دکتر فلانی(بعد متوجه می شویم دکتری اقتصاد دارد)- افراد را به داشتن عزت نفس تشویق می کنند.

البته برای دو روزی حال مخاطب خوب است!

پس این گزینه چیزی را عوض نمی کند.

این موضوع فقط نشان می دهد که مردم برای حفظ عزت نفس شان و یا افزودن به آن دست به هر کاری می زنند.

مثلا شاید از مواجه شدن با برخی موقعیتها پرهیز کنند، آدمهای خاصی را برای رابطه با خود انتخاب کند.

آیا این اشتغال ذهنی با عزت نفس، هزینه هم دارد؟

بله، تا جایی که مردم حتی با وجود شیوع کرونا، به عمل جراحی بینی خود روی می آورند!

باید هر طور شده در جمعی حضور پیدا کنند و خود را نشان بدهند.

و گاهی از همرنگی با جماعت استفاده کنند و از آن پیروی کنند.

خود را با شهامت نشان دادن، تاییدی در درون ایجاد می کند که مورد تایید گروه قرار می گیرد و این حال را موقتا خوب می کند.

حتی برای جذب فیزیکی دیگران ممکن است دست به مصرف مواد مخدر بزنند؛ سیگار بیشتری بکشند.

همینطور رژیمهای سخت بگیرند.

شما چقدر با عزت نفس اشتغال ذهنی دارید!؟

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *