روانشناسان کم تجربه

روانشناسان تهاجمی و کم تجربه

روانشناسان کم تجربه

نشانه ناپختگی همکاران همین است یعنی روانشناسان کم تجربه و نام آور که فعلا فالوورهای زیادی جذب کرده اند چون خوب می دانند که وقتی در جامعه ای، منفعل بودن، نداشتن شهامت و رک بودن نقطه ضعف حساب می شود و اگر روانشناسی پیدا شود که نقطه مقابل باشد و خیلی رک تو شکم مردم برود، عالی است.

به او می گویند روانشناش!

همین روانشناس از قول مردم  می نویسد” که برخی چنان به عقاید خود دو دستی می چسبند….”

چون یکی گفته: چرا برخی نسبت به فهم مقاومت دارند؟

پاسخ چیست؟

پاسخ این است که چون تو که کم تجربه هستی و فعلا فالورهایی تور کردی و ناشیانه به این مردم می تازی!

مردمی که بین سنت و مدرنیته گرفتار شدند؛

مردمی که در تعارضند بین “امروزی زندگی کردن” و “گرسنگی و نگه داشتن خانواده با چنگ و دندان”؛

مردمی که برای برخی از آنان، تحصیلات، حکمِ با سیلی سرخ نگه داشتن صورتشان را دارد.

اینجا داری از چه حرف می زنی!؟

آن مخاطبِ تو از چه حرف می زند؟ از مقاومت در برابر فهم؟

و تو همکارِ محترم تعجب می کنی!؟

من از تو تعجب می کنم!

چون تو تعجب می کنی!

از مقاومت در برابر فهم!

تو کجا زندگی می کنی! ؟

بله این مردم مقاومت دارند؛ نسبت به فهم؛ نسبت به دانش؛ نسبت به هر چه که تو می گویی؛ تو این مردم را به جان هم می اندازی.

چون می جنگند برای آنچه که تو نمی جنگی!

دانش برخی روانشناسان از جنس مردم نیست!

بله، درست می دانم؛ چون دانش برخی همکاران ما از جنس و درد این مردم و برای این مردم نیست!

کسی نیست بگوید حتی دانـشت با تجربه آمیخته نیست؛ با زندگی مردم آمیخته نیست.

بوی تئوریهای صرف دانشگاهی کاملا از گفتارت به مشام می رسد.

ایرادی ندارد.

تو هم باید از دانشگاه فاصله بگیری. قاطی مردم نـشدی هنوز،

تو فعلا قاطی فروید و یونگ و راجرز هستی

برای این مردم باید از زبان خودشان سخن بگویی؛ و از زبان خودشان راهکار پیدا کنی.

معلوم هم نیست که آن جمله ی مخاطب تو  که “چرا برخی نسبت به فهم مقاومت دارند؟”مخاطب واقعی است یا فیک!

هر چه هست به درد دل تو بیشتر شبیه است!

فعلا فضای مجازی بیشتر به تهاجم اطلاعاتی و ایجاد سردرگمی کمک کرده تا انتقال اطلاعات درست و تفکیک اطلاعات درست از نادرست.

چون مردمی که اینستاگرام دارند، لزوما قادر به تفکیک اطلاعات درست از نادرست نیستند.

مردمی که تلگرام دارند، لزوما قادر به پیدا کردن حقایق از محتوای اطلاعاتی که به آن دست پیدا می کنند، نیستند.

مسئول این بخش کیست!؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *