از قضاوت پرهیز کن!

از قضاوت پرهیز کن!

از قضاوت پرهیز کن!

از قضاوت پرهیز کن! زیرا، بسیاری از مردم همه چیز را از دریچه عواطف و احساسات خود می بینند.

و با تکیه بر بینش و سلیقه ی شخصی خود بر قضاوت های خود جامه حقیقت می پوشانند.

پیش از اینکه این اتهام را درباره خود مردود بشمرید، باید به نکته ای توجه کنید:

آن اینکه اکثریت قریب به اتفاق مردم در تمام مدت روز، نقطه نظرها، بینش ها و عقاید خود را به گونه ای معرفی می کنند

که گویی با حقایق محض کمترین تفاوتی ندارد.

در صورتی که آنچه این افراد می گویند تنها برداشتی از یک حقیقت است.

در نتیجه جز رنج، چیزی دستگیرتان نخواهد شد.

از طرفی، به فراوانی دیده می شود که همین افراد تحت تاثیر خطای هاله ای که خود بخشی از قضاوت ناسالم است، قرار می گیرند.

از قضاوت پرهیز کن!

از قضاوت پرهیز کن!

اگر بین قضاوت و حقیقت تفاوت قایل نشوید، یقین بدانید که سراسر زندگی تان آماج تیرهای زهراگین غم و اندوه و ناکامی خواهد بود.

خطای هاله ای چیست؟

به نوعی خطا در شناخت و تصمیم‌گیری گفته می‌شود که تحت تأثیر ذهنیت قبلی قضاوت کننده شکل می‌گیرد.

و می‌تواند از حقیقت و انصاف به دور باشد.

از قضاوت پرهیز کن!

زیرا با واقعی پنداشتن قضاوت های خود، انتظار دارید که همه چیز بر وفق مرادتان پیش برود.

چنانچه این توقع تحقق نیابد، دنیا و روزگار و کائنات را به باد حمله می گیرید و از بخت بد خود شکوه  و گلایه سر می دهید.

ریشه بسیاری از پرخاشگریها، ناکامی ها و افسردگی ها همین است.

تنها زمانی می توانید از این ورطه نجات یابید که ژرف ترین و اساسی ترین نگرش هایی را که نسبت به زندگی دارید کشف کنید. 

همچنین حقایق را همانگونه که هست، فارغ از عقیده و قضاوت شخصی خود ببینید و بشناسید.

پس، از قضاوت کردن خودداری کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *