چهار رفتار خطرناک هنگام مشاجره

چهار رفتار خطرناک هنگام مشاجره

چهار رفتار خطرناک هنگام مشاجره

وقتی همسران برای دعوا و مشاجره هایشان به مرکز مشاوره خانواده مراجعه می کنند متاسفانه می بینیم که این چهار رفتار خطرناک هنگام مشاجره از آنها سر زده

و کار ما روانشناسان و حتی خودشان را برای حل مشکل سخت می کنند.

این روزها مشاجره بین همسران افزایش یافته به نحوی که وقتی به مراکز مشاوره خانواده مراجعه می کنند

شدت مشکلات را با واکنش های زیر چنان افزایش می دهند که گاهی مدیریت و حل آنها زمان بر، بسیار دشوار و گاهی غیر ممکن می شود.

در این بحث به مورد چهار رفتاری می پردازیم که باعث تولید بحران در روابط همسران می شود:

ترک منزل

 آقای مشاور تا چیزی می شود خانمم وسایلش را جمع می کند و خانه را ترک می کند… یا خانم می گوید:

تا بحثی پیش می آید شوهرم از خانه بیرون می رود و معلوم نیست سر از کجا در می آورد، من به همه جا باید زنگ بزنم…

ترک منزل و از دسترس خارج کردن راههای ارتباطی بدترین ضربه را به رابطه می زند.

ترک کنید، اما برای کنترل خشم و پس از چند دقیقه که همسر را از مدت زمان ترک مطلع کردید، بازگردید.

دخالت دادن خانواده ها

متاسفانه یکی از واکنش های رایج در هنگام مشاجره این است که یکی از طرفین، بلافاصله یا با والدین خودش تماس می گیرد یا والدین همسر؛

گفتن عبارت هایی مثل:

بیاین بچتونو جمع کنید تا بلایی سر خودم و خودش نیاوردم و…

از مخرب ترین رفتارهای همسران در شرایطی است که قادر نیستند عصبانیت خود را کنترل کنند.

واکنش سریع

خانم گفته: چه مادر بیشعوری داری…. شوهر زده تو گوش همسرش؛

شاید بگویید خب، خانم توهین کرده، معلومه عصبانی می شویم؛

پاسخ این است که با وجود توهین، واکنش فیزیکی ما از همه بدتر و جبران ناپذیرتر است.

این هم جز واکنش های سریعی حساب می شود که نشان می دهد قادر نیستیم خشم خود را کنترل کنیم.

استفاده از نقطه ضعفهای یکدیگر

خانم از تاریکی و تنها ماندن در خانه واهمه دارد، تا مشاجره پیش می آید شوهرش منزل را شبانه ترک می کند و به خانه بر نمی گردد؛

خانم به این نتیجه می رسد که می داند من از تاریکی می ترسم دست گذاشته روی نقطه ضعفم؛

چنین واکنش هایی همسران را به این نتیجه می رساند که نمی توانند یاور و پشتیبان هم باشند.

کاری دیگری که جنبه پیشگیری دارد می توان انجام داد این است که پیش از همه این مراحل، یعنی در بحث مشاوره پیش از ازدواج برای آموزش این مسائل از مشـاور کمک گرفت.

و آموزش مهارتهای زندگی به خصوص در بخش ارتباط بین فردی و کنترل هیجان را آموخت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *