حقوق برابر در ازدواج

حقوق برابر در ازدواج

حقوق برابر در ازدواج

امروزه شاهد افزایش آگاهی در جامعه نسبت به حقوق برابر در ازدواج هستیم.

و همه می دانیم که نظام قدیمی همسر سلطه گر/ همسر سلطه پذیر که در آن معمولا مرد ابتکار عمل را به دست می گیرد و زن از او پیروی می کند، دیگر منسوخ شده است.

یکی از مهم ترین دلایل آن است که در پیوندهای زناشویی قدیمی، نیازهای عاطفی مرد حق تقدم داشتند.

و نیازهای زن معمولا درک نمی شدند و حتی کودکانه پنداشته می شد و مورد تمسخر قرار می گرفت.

حتی ابراز عشق در زبان، هم معنی نداشت.

همانطور که در مطلب “ابراز عشق برای مردان سخت ست” که در پست قبلی سایت نوشتیم، اشاره کردیم

که در برخی فرهنگها خانواده های بسیاری بودند که مرد برای صدا کردن نام همسرش از اسم کوچک فرزند پسر بزرگتر استفاده می کرد.

بنابراین نیاز به محبت و عشق در زن نادیده گرفته می شد و معنی و مفهومی نداشت.

هنوز هم هر چه به حاشیه شهرها و شهرستانها رجوع کنیم یقینا نوع اول ازدواج یعنی “برتری مرد” یا مدل همسر سلطه گر/ همسر سلطه پذیر به چشم می خورد.

اما به هر صورت با یک تغییر مهم روبرو هستیم!

و آن اینکه  امروزه اگر هنوز چنین ازدواجهایی وجود داشته باشد چنین شکلی از رابطه یکطرفه طولانی نخواهد شد و با اعتراض زن مواجه می شود.

چون اصل روابط عاطفی همسران مبتنی بر اصول زیر است:

  • توافق بر سر این موضوع که هیچ کس حق زورگویی ندارد.
  • زن فقط برای بجه آوردن و سکس نیست.
  • تعهد در درستکاری و صداقت برای هر دو نفرِ رابطه است.
  • رسیدگی به عشق وظیفه ی هر دو نفر است.
  • هر دو از حقوق مساوی برخوردار هستند

نکته:

در رابطه ی زناشویی متکی بر سواد عاطفی، تساوی حقوق زن و مرد به چه معنی است؟

به این معنی است که زن و شوهر کارها را به گونه ای با هم تقسیم می کنند که هر دو از انجام سهم خود احساس رضایت داشته باشند.

ما به واسطه ی سواد عاطفی قادر به اندیشیدن، تشخیص دادن، اداره کردن و انتقال احساسهای خود هستیم.

همچنین می دانیم که چه عواملی، حوادثی یا رفتارهایی از سوی دیگران مثل همسر بر احساسهای ما اثر می گذارد و بر نحوه اندیشیدن ما تاثیرگذار است.

دلایل متعدد بی سوادی عاطفی

  • نداشتن آگاهی خانواده ها برای آموزش سواد عاطفی به فرزندان
  • ضعیف بودن افراد در ابراز احساسات
  • درست تحلیل نکردن احساسات

دوباره به مطلب قبلی که در سایت گذاشتیم تحت عنوان “ابراز عشق برای مردان سخت است” باز می گردیم.

اگر مطلب فوق را خوانده باشید متوجه می شوید که نسل فعلی اگر در زمینه سواد عاطفی مشکلی داشته باشد از کجا نشات می گیرد.

یکی از دلایل مشاجره های همسران و عدم توانایی در درک یکدیگر از همین موضوع ناشی می شود.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *