1راه رهایی از روان آزردگی

1راه رهایی از روان آزردگی

1راه رهایی از روان آزردگی

در این مطلب می خواهیم کمی در مورد 1راه رهایی از روان آزردگی صحبت کنیم. آنچه می دانیم این است که گذشته و شیوه های تربیتی والدین یا رفتارها و تجربه های خودمان و محیط و تاثیرات آن می تواند بر هر یک از ما تاثیر بگذارد.

اینکه این تاثیر چقدر می تواند رفتار و عملکرد ما را در زندگی روزمره تحت تاثیر قرار دهد، موضوعی است که پای بحث آسیب شناسی و تشخیص روان آزردگی را فراهم می کند.

تعریف روان آزردگی

پیش از پرداختن به بحث 1راه رهایی از روان آزردگی ، در ابتدا به تعریف روان آزردگی می پردازیم؛

روان آزردگی به صورت پدیده ای محدود واقع می شود و زندگی فردی را که از سازگاری و کارایی نسبتاً مطلوبی برخوردار است، تحت تاثیر قرار می دهد. اینکه می گوییم پدیده ، یعنی به شکل احساسات، افکار، اضطرابها یا رفتارهایی بروز می کند که فرد آنها را با خود بیگانه می داند. اما یا کنترلی بر آنها ندارد و یا به طور محدود قادر به کنترل آنهاست.

بنابراین می شود گفت روان آزردگی یعنی پریشانی محدود در یک فرد نسبتاً بهنجار؛

ویژگیهای روان آزردگی

در ادامه ی بحث 1راه رهایی از روان آزردگی بد نیست کمی در مورد ویژگیهای روان آزردگی بدانیم.

-ایجاد رنجش در بیمار

-عدم سازگاری رفتار مراجع کننده با بخشی از زندگی خود به علت وقوع سرکوبهای ذهنی

-ابراز پاسخهایی که کششهای ناهشیار سرکوب شده را به طور نسبی و نه کامل، ارضا می کند.

تعارض های موجود در افراد روان آزرده موجب ایجاد رنجش در آنها می شود. زیرا سائقهایی ارضا نشده ای وجود دارد که موجب تعارض در شخص می شود.

روان آزردگی دربرگیرنده ی رفتارهای ناموثری است که به رغم نامطلوب بودن، همچنان به بقای خود ادامه می دهد.

شاید افراد به دنبال حوادثی در زندگی یا پیامدهای یک رفتار، آن رفتار را ترک کنند اما تاثیر روان آزردگی آن رفتار رفع نمی شود.

روان درمانی تحلیلی

در پایان بحث 1راه رهایی از روان آزردگی ، می رسیم به راهی که بتوانیم این تاثیراتی که موجب ناسازگاری می شود را برطرف کنیم.

رواندرمانی تحلیلی تلاش می کند تا از طریق رفع سرکوب گری، فرد را قادر سازد تا به طور سازگارتری رفتار کند.

بنابراین هدف، ایجاد تغییرات ساختاری در شخصیت فرد است تا فرد بتواند با استفاده هر چه بیشتر از تفکر منطقی، بر کنشهای زندگی به ویژه هیجان ها تسلط پیدا کند.

این تغییرات به خشنودی بیشتر، سازش یافتگی کارآمدتر و بر طرف شدن علایم منجر می شود. بنابراین روان درمانی تحلیلی شخصیت می تواند بالقوه موجب ساختارسازی های جدید در شخصیت و رشد عاطفی فرد شود.

این روند درمانی طولانی و زمان بر است که برخی به دلیل تحمیل بار مالی و یا زمانی که باید صرف کنند ادامه نمی دهند در صورتی که تداوم آن می تواند نتایج موثری داشته باشد.

در اینجا صحبت از تحلیل است نه اینکه انتظار داشته باشید درمانگر به شما نسخه وار، تکنیک یاد بدهد.

اما در دوره های کوتاه تر این جلسات درمانی و مشاوره ای ، که از چارچوب رواندرمانی تحلیلی خارج می شود مراجع کننده می تواند انتظار داشته باشد شخصیتش تحلیل شود. 

در واقع مدتی مراجعه کند تا بر اساس صحبتهایی که می کند یا آزمونهایی که در بحث شخصیت شناسی انجام می شود، شخصیت و عملکرد او تحلیل شود.

اما در رواندرمانی تحلیلی، آزمون شخصیت استفاده نمی شود و تماماً بر اساس بیان مراجع کننده از خودش است و تحلیل رفتارها و مطالب

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *