بهمن ۱۳, ۱۳۹۷
دلسردی زناشویی

 دلسردی زناشویی چگونه اتفاق می افتد؟

امین میرموسوی(مشاور و موسس کلینیک) دلسردی زناشویی چگونه اتفاق می افتد؟ دلسردی زناشویی عموما پس از ازدواج و بعد از گذراندن متی از زندگی زناشویی اتفاق می افتد. درست جایی که زن و شوهر به مشکلاتی را در رابطه با […]