کنترل خشم و عصبانیت

آیا پرخاشگری می تواند نشانه افسردگی باشد؟

آیا پرخاشگری می تواند نشانه افسردگی باشد؟

آیا پرخاشگری می تواند نشانه افسردگی باشد؟ سوال در این مقاله این است که آیا آیا پرخاشگری می تواند نشانه افسردگی باشد؟ فراموش نکنیم که خشم همیشه ریشه آشکاری ندارد و عوامل مختلف در آن دخیل است. افسردگی، مانند بسیاری از بیماری های روانی، کلیشه ی نادرستی در فرهنگ عامه دارد و آن هق هق …

آیا پرخاشگری می تواند نشانه افسردگی باشد؟ ادامه »

با این همه خشم چه کار کنیم؟

با این همه خشم چه کار کنیم؟

با این همه خشم چه کار کنیم؟ با این همه خشم چه کار کنیم؟ پرخاشگری به ما آسیبهای بسیاری وارد کرده است. داد و بیدادهایی که به راه انداختیم تنها همسایه های ما را در آپارتمان، نصف شب بیدار نکرده! اصلا گور بابای آنها. خودمان دیگر نخوابیدیم و فردای آن روز عصبی به جاده و …

با این همه خشم چه کار کنیم؟ ادامه »

عصبانیت، عصبانیت می آورد

عصبانیت، عصبانیت می آورد

عصبانیت، عصبانیت می آورد عصبانیت، عصبانیت می آورد . خاصیت هیجانها همین است، وقتی افکار تولید کننده نگرانی و جهت گیریهای فکری خاصی می شود و ذهن تولید کننده قضاوتهای نادرست است، این موضوع موجب رنجش و تولید هیجانهای منفی می شود. تداوم چنین وضعی می تواند به تقویت هیجانها کمک کند! تقویت شدن هیجانهای …

عصبانیت، عصبانیت می آورد ادامه »

سبد خرید