کنترل خشم و عصبانیت

خشم یا اضطراب

خشم یا اضطراب

خشم یا اضطراب شما با کدام یک را تجربه می کنید؟ خشم یا اضطراب شاید فکر کنید فردی خشمگین هستید! زود عصبی می شوید و از کوره در می روید؛ حتی ممکن است به اتفاق همسرتان به یک مرکز مشاوره روانشناسی مراجعه کنید و همسرتان شکایت از این داشته باشد که شما زود از کوره […]

خشم یا اضطراب بیشتر بخوانید »

آیا پرخاشگری می تواند نشانه افسردگی باشد؟

آیا پرخاشگری می تواند نشانه افسردگی باشد؟

آیا پرخاشگری می تواند نشانه افسردگی باشد؟ سوال در این مقاله این است که آیا آیا پرخاشگری می تواند نشانه افسردگی باشد؟ فراموش نکنیم که خشم همیشه ریشه آشکاری ندارد و عوامل مختلف در آن دخیل است. افسردگی، مانند بسیاری از بیماری های روانی، کلیشه ی نادرستی در فرهنگ عامه دارد و آن هق هق

آیا پرخاشگری می تواند نشانه افسردگی باشد؟ بیشتر بخوانید »

با این همه خشم چه کار کنیم؟

با این همه خشم چه کار کنیم؟

با این همه خشم چه کار کنیم؟ با این همه خشم چه کار کنیم؟ پرخاشگری به ما آسیبهای بسیاری وارد کرده است. داد و بیدادهایی که به راه انداختیم تنها همسایه های ما را در آپارتمان، نصف شب بیدار نکرده! اصلا گور بابای آنها. خودمان دیگر نخوابیدیم و فردای آن روز عصبی به جاده و

با این همه خشم چه کار کنیم؟ بیشتر بخوانید »

عصبانیت، عصبانیت می آورد

عصبانیت، عصبانیت می آورد

عصبانیت، عصبانیت می آورد عصبانیت، عصبانیت می آورد . خاصیت هیجانها همین است، وقتی افکار تولید کننده نگرانی و جهت گیریهای فکری خاصی می شود و ذهن تولید کننده قضاوتهای نادرست است، این موضوع موجب رنجش و تولید هیجانهای منفی می شود. تداوم چنین وضعی می تواند به تقویت هیجانها کمک کند! تقویت شدن هیجانهای

عصبانیت، عصبانیت می آورد بیشتر بخوانید »