کنترل خشم و عصبانیت

با این همه خشم چه کار کنیم؟

با این همه خشم چه کار کنیم؟

با این همه خشم چه کار کنیم؟ با این همه خشم چه کار کنیم؟ پرخاشگری به ما آسیبهای بسیاری وارد کرده است. داد و بیدادهایی که به راه انداختیم تنها همسایه های ما را در آپارتمان، نصف شب بیدار نکرده! اصلا گور بابای آنها. خودمان دیگر نخوابیدیم و فردای آن روز عصبی به جاده و …

با این همه خشم چه کار کنیم؟ ادامه »

عصبانیت، عصبانیت می آورد

عصبانیت، عصبانیت می آورد

عصبانیت، عصبانیت می آورد عصبانیت، عصبانیت می آورد . خاصیت هیجانها همین است، وقتی افکار تولید کننده نگرانی و جهت گیریهای فکری خاصی می شود و ذهن تولید کننده قضاوتهای نادرست است، این موضوع موجب رنجش و تولید هیجانهای منفی می شود. تداوم چنین وضعی می تواند به تقویت هیجانها کمک کند! تقویت شدن هیجانهای …

عصبانیت، عصبانیت می آورد ادامه »

سبد خرید