مقابله با فشار روانی(استرس)

استرس با مغز و بدن چه می کند؟

استرس با مغز و بدن چه می کند؟

استرس با مغز و بدن چه می کند؟ برای این که بدانیم استرس با مغز و بدن چه می کند؟ باید تغییرات زیست شناختی مرحله هشدار را که رابطه ی فشار روانی با بدن را نشان می دهد، با دقت بیشتری بررسی کنیم. هم اکنون بسیاری از دانشمندان معتقدند که دو گذرگاه زیست شناختی مهم […]

استرس با مغز و بدن چه می کند؟ بیشتر بخوانید »

فشار روانی ناشی از شیوع کرونا

فشار روانی ناشی از شیوع کرونا

فشار روانی ناشی از شیوع کرونا فشار روانی ناشی از شیوع کرونا را وقتی درک می کنیم که اول یادی کنیم از تعریف فشار روانی توسط هانس سلیه(بنیانگذار این مفهوم) وی گفته بود فشار روانی یا همان استرس یعنی پاره پاره شدن بدن بر اثر فشارهای وارده! دومین راه درک فشار روانی، گزارش مراجعان است.

فشار روانی ناشی از شیوع کرونا بیشتر بخوانید »