مشاوره شغلی

نشانه های فرسودگی شغلی

نشانه های فرسودگی شغلی

نشانه های فرسودگی شغلی بیسیاری از کسانی که شاغل هستند می بایست نشانه های فرسودگی شغلی را جدی بگیرند. اصطلاح فرسودگی واژه ای است رایج برای توصیف نوعی ناراحتی در مشاغلی که کارکنان آن تماس گسترده ای با افراد دیگر(مشتریان، روسا، همکاران) دارند. تعریف فرسودگی شغلی فرسودگی شغلی را می توان به عنوان یک واکنش […]

نشانه های فرسودگی شغلی بیشتر بخوانید »

مشکلات طرح اقماری کارکنان نفت

مشکلات طرح اقماری کارکنان نفت

مشکلات طرح اقماری کارکنان نفت در مقاله امروز می خواهیم متفاوت تر از همیشه مطلب بنویسیم. این بار قصد داریم به پرسش و پاسخ در خصوص مشکلات طرح اقماری کارکنان نفت بپردازیم. بنابراین سوالی را مطرح می کنیم که از سوی یکی از کارکنان طرح اقماری مطرح شده و البته پیش از این در کانال

مشکلات طرح اقماری کارکنان نفت بیشتر بخوانید »