شخصیت سالم

مسئولیت پذیری بیش از حد برای دیگران

مسئولیت پذیری بیش از حد برای دیگران

مسئولیت پذیری بیش از حد برای دیگران شما در برابر دیگران چقدر مسئولیت پذیر هستید!؟ این مطلب برای کسانی است که مسئولیت پذیری بیش از حد برای دیگران احساس می کنند مسئولیت پذیر بودن ویژگی خوبی هست اما مسئولیت پذیری بیش از حد به سلامت شما آسیب می زند زیرا یک پیام مهم در خود […]

مسئولیت پذیری بیش از حد برای دیگران بیشتر بخوانید »

ویژگیهای افراد سالم از دیدگاه مزلو

ویژگیهای افراد سالم از دیدگاه مزلو

ویژگیهای افراد سالم از دیدگاه مزلو هیچکس از موفقیت و موفق شدن بدش نمی آید، همه ما تلاش می کنیم خود را تحقق ببخشیم. مطالعه ی ویژگیهای افراد سالم از دیدگاه مزلو از این رو اهمیت دارد که بدانیم چه مواقعی سالم رفتار می کنیم و اصلاً سلامت در رفتار چیست؟ افراد خودشکوفا که مورد

ویژگیهای افراد سالم از دیدگاه مزلو بیشتر بخوانید »