فروردین ۲۳, ۱۳۹۸

مدیریت استرس در کار و زندگی

مدیریت استرس در کار و زندگی شما تنها کسی نیستید که از استرس رنج می برید بلکه سه چهارم افرادی که به پزشک مراجعه می کنند از استرس شکایت دارند و قطعا یکی از دلایل برگزاری دوره مدیریت استرس در […]