به روانپزشک مراجعه کنم یا روانشناس؟

به روانپزشک مراجعه کنم یا روانشناس؟

به روانپزشک مراجعه کنم یا روانشناس؟ مقاله امروز را اختصاص دادم به همین موضوع به ظاهر ساده اما گاه دشوار! اینکه “به روانپزشک مراجعه کنم یا روانشناس؟” بحث را طولانی نمی کنم. ببینید ما زمانی به روانپزشک می رویم که با دو دسته مشکل مواجه باشیم اختلالات شخصیت اختلالات خُلقی و در هر دو طبقه […]

به روانپزشک مراجعه کنم یا روانشناس؟ بیشتر بخوانید »