روانشناسی آدم کمالگرا

روانشناسی آدمهای کمالگرا

روانشناسی آدم کمالگرا روانشناسی آدم کمالگرا کمک خوبی به انتخاب همسر می کند. با آدمهای کمالگرا باید با احتیاط وارد رابطه شد. شاید روحیه پیشرفت گرای قابل تحسینی داشته باشند؛ شاید اگر قرار است داماد خانواده ای باشند برای یک خانواده نظامی یا یک خانواده وسواسی، عالی باشند. این شخصیت ها، اصولا احتمال اینکه تحسین […]

روانشناسی آدم کمالگرا بیشتر بخوانید »