پیشگیری از آسیبهای طلاق روی کودکان

پیشگیری از آسیبهای طلاق روی کودکان

پیشگیری از آسیبهای طلاق روی کودکان پیشگیری از آسیبهای طلاق روی کودکان اهمیت زیادی دارد زیرا در عمل موارد ریز و حساسی وجود دارد که ممکن است والدین از تاثیرات آن آگاه نباشند و یا دقت نکنند. طلاق و مشکلاتش فقط برای همسران نیست؛ بچه ها هم از تاثیرات طلاق در امان نیستند به خصوص …

پیشگیری از آسیبهای طلاق روی کودکان ادامه »