امین میرموسوی

شروع فعالیت های من به حدود 12 سال پیش بر می گردد؛ زمانی که پس از دریافت پروانه ی فعالیت از سازمان نظام روانشناسی با خدمات مشاوره تلفنی و حضوری آغاز به کار کردم. یکی از به یاد ماندنی ترین فعالیت های من در این مدت حضور در مدارس ابتدایی شرق تهران به عنوان مشاور و مدرس بوده است که مهارت های ابنجانب را در زمینه ی تشخیص مشکلات رفتاری و یادگیری کودکان، غربالگری و نحوه ارتباط با آنها افزایش داده است. به علاوه حضور در مناطق نفتی (جزیره سیری) به عنوان روانشناسِ منطقه، تجربه ای تکرارنشدنی و موفق بود.