مرکز مشاوره خوب در شرق تهران

زوج درمانگر کیست؟

زوج درمانگر کیست؟

زوج درمانگر کیست؟ این روزها به جای مشاوره همسران در جستجوی گوگل عبارت زوج درمانی مشاهده می شود اما سوال این است که زوج درمانگر کیست؟ زوج درمانگر کسی است که با برگزاری جلسه مشاوره با همسران برای تغییر دادن روابط میان همسران فعالیت می کند. هدف زوج درمانی کمک به زوجها برای تغییر بخش …

زوج درمانگر کیست؟ ادامه »

1مشاور خوب ازدواج چه کمکی میکند؟

1مشاور خوب ازدواج چه کمکی میکند؟

1مشاور خوب ازدواج چه کمکی میکند؟ شناخت آدمها از همدیگر ساده نیست، چه برسد به ازدواج! 1مشاور خوب ازدواج چه کمکی میکند؟ یک مشاور خوب ازدواج کمک می کند تا این شناخت راحت تر انجام شود. اگر چه تحقق این هدف مستلزم تلاش زوجهاست. با این حال گویا، همه از عهده ی این موضوع به …

1مشاور خوب ازدواج چه کمکی میکند؟ ادامه »

2نقطه ضعف بحرانی همسران

2نقطه ضعف بحرانی همسران

2نقطه ضعف بحرانی همسران یکی از این 2نقطه ضعف بحرانی همسران ، عصبی بودن همسران است که به شدت رابطه را به سمت نابودی سوق می دهد. این را می دانیم و اما همسران عصبی برای این موضوع یا کاری نمی کنند یا به دنبال مقصر می گردند. یا غالباً ، افراد زمانی که متاهل …

2نقطه ضعف بحرانی همسران ادامه »

آیا شما گوش می دهید؟

آیا شما گوش می دهید؟

آیا شما گوش می دهید!؟ به راستی، آیا شما گوش می دهید؟ گوش دادن فقط این نیست که هنگام حرف زدن همسرتان ساکت بمانید. وجه تمایز گوش دادن واقعی، توجه کردن است. اگر به خاطر درک کردن، لذت بردن، یادگیری یا کمک به همسرتان به او گوش می دهید، پس واقعا به او گوش می …

آیا شما گوش می دهید؟ ادامه »

سبد خرید