رواندرمانی اضطراب

1راهکار مفید برای درمان اضطراب

1راهکار مفید برای درمان اضطراب

1راهکار مفید برای درمان اضطراب هر چه قدر از روشهای متداول درمانی و آموزشی برای درمان اضطراب استفاده کنیم، هیچ اشکالی ندارد اما باید به 1راهکار مفید برای درمان اضطراب هم توجه کرد. ریلکسیشن، مدیتیشن، ورزش، رعایت نوع تغذیه و سبک زندگی همه ی اینها خوب است و ضروری؛ و چه بسا برای سرعت بخشیدن …

1راهکار مفید برای درمان اضطراب ادامه »

درمان غیر دارویی اضطراب و افسردگی

درمان غیر دارویی اضطراب و افسردگی

درمان غیر دارویی اضطراب و افسردگی درمان غیر دارویی اضطراب و افسردگی مبتنی بر رواندرمانی است که معمولا درمان بر اساس تلفیقی از روشهای رفتاری-هیجانی و شناختی است. اگر می خواهید دارو مصرف نکنید و اگر نشانه های بالینی آنقدر آزاردهنده نیست که آرام و قرار را از شما نگرفته، راهی نیست جز انجام اصول …

درمان غیر دارویی اضطراب و افسردگی ادامه »

سبد خرید