مهارتهای ارتباطی همسران

ابراز عشق برای مردان سخت است!

ابراز عشق برای مردان سخت است!

ابراز عشق برای مردان سخت است! ابراز عشق برای مردان سخت است! براستی چرا ابراز عشق برای مردان این اندازه دشوار است؟ معمولا طرف گرم رابطه را خانمها تشکیل می دهند و همیشه این خانم ها هستند که حاضرند بی مناسبت کلمه ها و رفتارهای محبت آمیز را به زبان بیاورند اما ما مردها تنها […]

ابراز عشق برای مردان سخت است! بیشتر بخوانید »

کلاسهای آموزشی ویژه همسران

کلاسهای آموزشی ویژه همسران

کلاسهای آموزشی ویژه همسران طراحی کلاسهای آموزشی ویژه همسران در کلینیک مشاوره میرموسوی بر اساس آمار و وضعیت مراجعه کننده های کلینیک طی چند سال اخیر، صورت گرفته است. این موضوع، بهترین دلیل می تواند برای تشکیل کلاس مهارت های همسران باشد. -کیفیت ضعیف رابطه ی همسران -افت شدید کیفیت رابطه پس از مدت کوتاهی

کلاسهای آموزشی ویژه همسران بیشتر بخوانید »