خود را کنترل کنیم

خود را کنترل کنیم

خود را کنترل کنیم گاهی باید خود را کنترل کنیم! باباجون و مامان جون دلشون برای نوه هاشون تنگ شده! الان وقت این احساسی شدن ها و دلتنگی ها نیست. حتی اگه فردا که سال تحویل میشه، دو قطره اشک هم بریزند، که نیاوردین نوه هامونو ببینیم، حتی اگه تو تماس ویدئویی گریه کردن؛ خودتونو …

خود را کنترل کنیم ادامه »