ببخشم یا نبخشم؟

ببخشم یا نبخشم؟

ببخشم یا نبخشم؟ ببخشم یا نبخشم؟ موضوعی که گاه بر سر دو راهی می مانیم! و اینجاست که روانشناسی بخشش موضوعی مفصل به حساب می آید. بخشیدن همیشه هم به شادی در درون منجر نمی شود، بلکه گاهی سناریو ناتمام باقی می ماند، در زمانی که  در پاسخ به بخشیدن، بگویید:« من کمترین اهمیتی نمی …

ببخشم یا نبخشم؟ ادامه »