واقعاً گرسنه ای!؟

واقعاً گرسنه ای!؟

واقعاً گرسنه ای!؟ زمانی که به سراغ یخچال می روید، واقعاً گرسنه ای!؟ یا از سرِ ناراحتی به سراغ یخچال می روید؟ در این مطلب کوتاه می خواهیم بدانیم چه فرقی بین گرسنگی عصبی و گرسنگی واقعی وجود دارد. پرخوری عصبی یکی از مشکلاتی است که برخی به آن دچارند. در این شرایط به سراغ …

واقعاً گرسنه ای!؟ ادامه »