بلاکتکلیفی

با بلاتکلیفی چه کنم؟

با بلاتکلیفی چه کنم؟

شاید تمام تلاش شما این هست که همواره نسبت به حوادث زندگی به اطمینان خاطر برسید.شاید همیشه سعی می کنید تا کوچکترین ابهامی در زندگی تان باقی نماندو اگر با بلاتکلیفی و ابهامی مواجه هستید شاید با مشروب خوردن و سیگار کشیدن های ... ادامه مطلب