خلاق باش و خلاقیت را یادبگیر

خلاق باش و خلاقیت را یادبگیر

خلاق باش و خلاقیت را یادبگیر خلاقیت هدیه ای جادویی نیست که فقط به چند فرد خوش شانس اهدا شود؛ پس خلاق باش و خلاقیت را یادبگیر زیرا خلاقیت مهارتی است که می توانید آن را ارتقا دهید. برخورداری از تفکر خلاق یعنی توانایی دیدن مشکلات یا موقعیتها از منظری متفاوت و پیشنهاد راه حل …

خلاق باش و خلاقیت را یادبگیر ادامه »