بی خوابی

بی خوابی

بی خوابی در میان متداول ترین شرایط سبک زندگی، شاید بی خوابی بیشترین ارتباط را با تشدید اضطراب داشته باشد. بیشتر ما به طور میانگین به 7 الی 8 ساعت خواب شبانه نیاز داریم و اگر کمتر از 6 ساعت خواب مداوم داشته باشیم، احساس ناراحتی خواهیم کرد. هر چند بین افراد مختلف، تفاوت وجود …

بی خوابی ادامه »