شخصیت، عاملی تاثیرگذار در تفاهم

شخصیت، عاملی تاثیرگذار در تفاهم

شخصیت، عاملی تاثیرگذار در تفاهم شخصیت، عاملی تاثیرگذار در تفاهم است و باید آن را خوب بشناسیم تا حدی که بفهمیم یک کلام یا یک رفتار از کجا ناشی می شود. آیا از طرز تفکر است یا ویژگیهای شخصیتی؟ پس به رفتارها باید دقت کرد؛ کلام و رفتارها همسران گویای بسیاری حقایق آشکار و نهان …

شخصیت، عاملی تاثیرگذار در تفاهم ادامه »