روانشناسان کم تجربه

روانشناسان تهاجمی و کم تجربه

روانشناسان کم تجربه نشانه ناپختگی همکاران همین است یعنی روانشناسان کم تجربه و نام آور که فعلا فالوورهای زیادی جذب کرده اند چون خوب می دانند که وقتی در جامعه ای، منفعل بودن، نداشتن شهامت و رک بودن نقطه ضعف حساب می شود و اگر روانشناسی پیدا شود که نقطه مقابل باشد و خیلی رک …

روانشناسان کم تجربه ادامه »