اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸

آیا شما گوش می دهید؟

آیا شما گوش می دهید!؟ به راستی، آیا شما گوش می دهید؟ گوش دادن فقط این نیست که هنگام حرف زدن همسرتان ساکت بمانید. وجه تمایز گوش دادن واقعی، توجه کردن است. اگر به خاطر درک کردن، لذت بردن، یادگیری […]