تیر ۷, ۱۳۹۷

طراحی و نشر محتوای آموزشی خانواده

طراحی و نشر محتوای آموزشی خانواده  طراحی و نشر محتوای آموزشی خانواده همواره یکی از اهداف کلینیک مشاوره میرموسوی بوده است. ۱۱سال از فعالیت کلینیک تخصصی مشاوره و روانشناسی میرموسوی می گذرد. پس از این مدت در صدد برآمدیم که […]