اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸

مواجهه نادرست با تعارضهای زناشویی

مواجهه نادرست با تعارضهای زناشویی تقریبا بسیاری از همسران یک سناریوی تکراری را در حل مشکلات طی می کنند و غالبا روشهای اعمال شده یک نوع مواجهه نادرست با تعارضهای زناشویی به حساب می آید. این روشها عبارتند از: اجتناب […]