اردیبهشت ۶, ۱۳۹۸
تفاهم، رمز پایداری زندگی مشترک

تفاهم، رمز پایداری زندگی مشترک

تفاهم، رمز پایداری زندگی مشترک تفاهم، رمز پایداری زندگی مشترک است. تفاهم یعنی بتوانید در هماهنگی کامل با یکدیگر زندگی کنید. تفاهم یعنی یکدیگر را فهمیدن؛ با مشکلات هم، کنار آمدن. به ندرت زوجی پیدا می شود که همیشه با […]