تیر ۱۹, ۱۳۹۸

پذیرش چیست؟

پذیرش چیست؟ پذیرش چیست؟ و در رابطه ی همسران چگونه تعریف می شود؟ اگر تا به حال عاشق شده اید، لازم نیست ما به شما بگوییم که عشق چه تجربه ی شورانگیزی است! هیچ چیز با این فوران شور و […]
تیر ۱۷, ۱۳۹۸
پنج روش برای پایان دادن به دعوای زناشویی

پنج روش برای پایان دادن به دعوای زناشویی

پنج روش برای پایان دادن به دعوای زناشویی دعوا با همسر، ناخوشایند ترین قسمت رابطه است و ما آرزو می کنیم هیچ وقت اتفاق نیفتند با این حال پنج روش برای پایان دادن به دعوای زناشویی پیشنهاد می دهیم. در […]